Projekt UCHWAŁA NR XXXVI/ /2013 RADY GMINY KOMORNIKIz dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2013 r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2013 r.