Projekt UCHWAŁA NR XXXVI/ /2013 RADY GMINY KOMORNIKIz dnia 14 maja 2013 r.w sprawie zmiany uchwały nr VII/50/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad

Projekt uchwały w sprawie zmiany ustalenia odpłatnosci za pobyt dzieci w przedszkolach