Projekt UCHWAŁA NR XXXVI/ /2013 RADY GMINY KOMORNIKIz dnia 14 maja 2013 r.w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Komornikach.

Projekt uchwały w sprawie nadania imienia szkole Podstawowej w Komornikach