PROJEKT UCHWAŁA NR XXXVI/ /2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 14 maja 2013 r.w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na teren

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.