Projekt UCHWAŁA NR XXXVI/ /2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 14 maja 2013 r. w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki

Projekt uchwały w sprawie zmiany Prognozy Finansowej