Projekt Uchwała Nr XXXV/ /2013 rady Gminy Komorniki z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/292/2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia:

Projekt uchwały na XXXV sesje Rady Gminy Komorniki