Projekt - Uchwała Nr XXXV/ /2013 rady Gminy Komorniki z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarc

Projekt uchwała z XXXV sesji Rady Gminy Komorniki