Projekt Uchwała Nr XXXV/ /2013 rady Gminy Komorniki z dnia 18 kwietnia 201 3 r. w sprawiezaopiniowania postanowień projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącej planu aglo

Projekt uchwały na XXXV sesję Rady Gmimny Komorniki