Projekt Uchwała Nr XXXIX/ /2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletnej Prognozy Finansowej na tala 2013-2022

Projekt uchwały na XXXIX sesję