Projekt Uchwała Nr XXXIX/ /2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w

Projekt uchwały na XXXIX sesję