Projekt Uchwała Nr XXXIX/ /2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerca 2013 r. w sprawienadanie nazw ulic w miejscowości Wiry i Plewiska

Projekt uchwały na XXXIX sesję