Projekt Uchwała nr XXXIV/ /2013 z dnia 26 marca 2013 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prohnozy Finansowej na lata 2013-2021

uchwała XXXIV

załącznik nr 1

załącznik nr 2