Projekt Uchwała Nr XXXIV/ /2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2013 r. w sprawieprzejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej

Uchwała XXXIV sesji