Projekt Uchwała Nr XXXIV/ /2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2013 r. w sprawieodmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Komorniki nr XXXII/285

Uchwała XXXIV sesji