Projekt Uchwała Nr XXXIV/ /2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/195/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.04.2012r. w sprawie zaciągnięcia pożycze

Uchwała XXXIV sesji