PROJEKT Uchwała nr XXXIV /2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Komorniki na 2013 r.

uchwała z XXXIV sesji