Projekt Uchwała nr XXXIV/ /2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała XXXIV