Projekt Uchwała Nr XL/ /2013 Rady Gminy Komorniki z dnia 5 września w sprawie przejęcia zadania inwestycyjnego z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego

Projekt uchwały