Projekt Uchwała Nr XL/ /2013 rady Gminy Komorniki z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/180/2012 Rady Gminy Komorniki, z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do s

Projekt uchwały