Archiwum

Program sesji Rady Gminy Komorniki nr XVIII dnia 25 lutego 2008 roku

                                                                                              

 Komorniki, dn. 19.02.2008 r.

 

 

 

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2008 r. o godz: 15:00

w Urzędzie Gminy w Komornikach, odbędzie się

XVIII- sesja Rady Gminy

 

 

 

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Gminy.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt –SCHRONISKO”

5.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt –SCHRONISKO”

6.      Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Komorniki, Rosnówko i Plewiska.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Komornikach.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie ceny zrzutu 1 m3 ścieków do kanalizacji gminnej.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu porządkowego gminnego transportu zbiorowego w Gminie Komorniki, realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych Spółkę z o.o. w Komornikach.

10.  Sprawozdanie z działań Wójta Gminy między sesjami.

11.  Interpelacje, zapytania, wnioski radnych.

12.  Komunikaty.

13.  Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Adamski

Lista wiadomości