Archiwum

Program sesji Rady Gminy Komorniki nr XVII dnia 21 stycznia 2008 roku

                                                                                              

 Komorniki, dn. 15.01.2008 r.

 

 

 

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 21 stycznia 2008 r. o godz: 15:00

w Urzędzie Gminy w Komornikach, odbędzie się

XVII- sesja Rady Gminy

 

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przyjęcie protokołu z obrad XV i XVI sesji Rady Gminy.

4.        Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem 6AG

5.        Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice i części wsi Walerianowo w rejonie ul. Poznańskiej.

6.        Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szreniawie

7.        Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Komorniki

8.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/13/02 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie polityki czynszowej

9.        Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10.     Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Wirach o nr ewid. 692/3.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w 2008 roku

12.     Sprawozdanie z działań Wójta Gminy między sesjami.

13.     Interpelacje, zapytania, wnioski radnych.

14.     Komunikaty.

15.     Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Adamski

 

Lista wiadomości