Interpelacje i zapytania

ROS.0003.2.2020 zapytanie dot. Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach i Koordynatora ds. Seniorów.

ROS.0003.2.2020 zapytanie dot. Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach i Koordynatora ds. Seniorów.

ROS.0003.1.2020 Zapytanie dot. opóźnienia w realizacji budowy ulicy Porannej w Plewiskach.

ROS.0003.1.2020 Treść zapytania dot. opóźnienia w realizacji budowy ulicy Porannej w Plewiskach.

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu powietrza na terenie Gminy Komorniki.

Treść interpelacji.

Odpowiedź na interpelację.

Interpelacja w sprawie budowy ulicy Tulipanowej w Komornikach oraz zmiany linii autobusowej nr 704.

Treść interpelacji.

Odpowiedź na interpelację.

Zapytanie w sprawie aktualnej listy zawartych umów powierzenia danych osobowych.

Treść zapytania.

Odpowiedź na zapytanie.

Interpelacja w sprawie wprowadzenia mediacji jako podstawowej zasady pracy urzędników Urzędu Gminy Komorniki.

Treść interpelacji.

Odpowiedź na interpelację.

Zapytanie w sprawie wyjaśnienia braku rozpoczęcia budowy ul. Porannej w Plewiskach w roku 2019.

Treść zapytania.

Odpowiedź na zapytanie.

Interpelacja w sprawie wprowadzenia do wszystkich opracowań przygotowywanych planów na posiedz. Komisji Polityki Przestrzennej obszernego punktu dot. prognozy skutków finansowych z kontrasygn

Treść interpelacji.

Odpowiedź na interpelację.

Interpelacja w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wirowskiej z ul. Żabikowskiej w Komornikach wraz z uzupełnieniem chodnika.

Treść interpelacji.

Odpowiedź na interpelację.

Interpelacja w sprawie zmiany rozkładu jazdy autobusów w miejscowości Rosnówko i Walerianowo.

Treść interpelacji.

Odpowiedź na interpelację.

Interpelacja w sprawie boiska na os. Zielone Wzgórze w Komornikach.

Treść interpelacji.

Odpowiedź na interpelację.

Interepelacja w sprawie dzierżawionej działki w miejcowości Plewiska.

Treść interpelacji.

Odpowiedź na interpelację.

Interpelacja w sprawie zagospodarowania terenu po żwirowni.

Treść interpelacji.

Odpowiedź na interpelację.

Interpelacja w sprawie braku pomocy dla psa.

Treść interpelacji.

Odpowiedź na interpelację.

Interpelacja w sprawie stworzenia centralnego punktu miejscowości w Komornikach.

Treść interpelacji.

Odpowiedź na interpelację.

Interpelacja w sprawie pozostawienia do dyspozycji dyrektorom szkół i przedszkoli środków na wynagrodzenie za czas strajku.

Treść interpelacji.

Odpowiedź na interpelację.

Interpelacja w sprawie zaproszenia na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Pana Antoniego Pawlika.

Treść interpelacji.

Odpowiedź na interpelację.

Interpelacja w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 169/6 w Komornikach.

Treść interpelacji.

Odpowiedź na interpelację.

Zapytanie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własności gminy Komorniki.

Treść zapytania.

Odpowiedź na zapytanie.

Interpelacja w sprawie powołania zespołów doradczych, zadaniowych lub komisji.

Treść interpelacji.

Odpowiedź na interpelację.

Interpelacja w sprawie udzielenia informacji na temat monitoringu w rejonie ulicy Młyńskiej w Komornikach.

Treść interpelacji.

Odpowiedź na interpelację.

Interpelacja w sprawie utworzenia ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rzeki Wirynka.

Treść interpelacji.

Odpowiedz na interpelację.

Zapytanie w sprawie skarg, wniosków i petycji.

Treść zapytania.

Odpowiedź na zapytanie.

Interpelacja w sprawie przebudowy schodów prowadzących z chodnika na ul. Zakładowej na działkę nr 687/48 w Komornikach.

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja w sprawie powstania wiat i zieleni wokół placu zabaw na os. Zielone Wzgórze w Komornikach.

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z organizacją Dożynek oraz Dni Komornik a także z działalnością Koła Gospodyń Wiejsich w Wirach i Plewiskach.

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację

Interpelacja w sprawie zapewnienia opieki oraz organizacji czasu wolnego dla dzieci w czasie strajku nauczycieli.

Treść interpelacji

Odpowiedź na interpelację