Interpelacje i zapytania

Interpelacja w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu powietrza na terenie Gminy Komorniki.

Treść interpelacji.

Odpowiedź na interpelację.