Zwolnienia z podatku

Uchwała nr X/90/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nieruchomości wykorzystywanych na cele związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

Uchwała nr XXV/252/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli służących zbiorowemu odprowadzaniu ścieków.

Uchwała nr IV/39/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego działek stanowiących rowy melioracyjne.

Uchwała nr IV/40/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie udzielania przez Gmine Komorniki pomocy publicznej de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku inwestycji dokonywanych w infrastrukturę komunalną.

Uchwała nr XXVIII/294/2016 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2017 budynków, budowli i gruntów zajętych na cele bezpieczeństwa i porzadku publicznego.

Uchwała nr XV/166/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na działalność gospodarczą w zakresie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych.