Podatek od środków transportu

Uchwała nr XIV/150/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/150/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2015 r.