Zwolnienia z podatku

UCHWAŁA NR X/90/2015 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nieruchomości wykorzystywanych
na cele związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

UCHWAŁA NR XXV/252/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli służących zbiorowemu odprowadzaniu ścieków.

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2017 budynków, budowli i gruntów zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego.

UCHWAŁA NR XLIV/431/2017 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie uchylenia uchwały nr XV/166/2015 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli oraz ich części zajętych na działalność gospodarczą w zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

UCHWAŁA NR IV/40/2015 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie udzielania przez Gminę Komorniki pomocy publicznej de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku inwestycji dokonywanych w infrastrukturę komunalną.

UCHWAŁA Nr IV/39/2015 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego działek stanowiących rowy melioracyjne.