Opłata targowa

UCHWAŁA NR XIV/148/2015 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.