osoby prawne

Kliknij w nazwę potrzebnej deklaracji zamieszczonej na liście poniżej, a otworzy się ona w formacie dokumentu pdf:

Deklaracja (podatek od nieruchomości)

 

Deklaracja (podatek rolny)

 

Deklaracja (podatek leśny)

 

Podatek od środków transportowych:

 

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej