osoby fizyczne

Kliknij w nazwę potrzebnej informacji zamieszczonej na liście poniżej, a otworzy się ona w formacie dokumentu pdf:

Informacja (podatek od nieruchomości)

 

Informacja (podatek rolny)

 

Informacja (podatek leśny)

 

Podatek od środków transportowych: