druki i informacje podatkowe

osoby prawne

Kliknij w nazwę potrzebnej deklaracji zamieszczonej na liście poniżej, a otworzy się ona w formacie dokumentu pdf:

Deklaracja (podatek od nieruchomości)

 

Deklaracja (podatek rolny)

 

Deklaracja (podatek leśny)

 

Podatek od środków transportowych:

 

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

osoby fizyczne

Kliknij w nazwę potrzebnej informacji zamieszczonej na liście poniżej, a otworzy się ona w formacie dokumentu pdf:

Informacja (podatek od nieruchomości)

 

Informacja (podatek rolny)

 

Informacja (podatek leśny)

 

Podatek od środków transportowych:

 

Załącznik do deklaracji DT-1 - obowiązuje od 01.01.2019 r.

Deklaracja DT-1/A

Deklaracja DT-1 - obowiązuje od 01.01.2019 r.

Deklaracja DT-1