Podatki lokalne

zwolnienia

UCHWAŁA NR X/90/2015 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nieruchomości wykorzystywanych
na cele związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

UCHWAŁA NR XXV/252/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli służących zbiorowemu odprowadzaniu ścieków.

UCHWAŁA NR IV/40/2015 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie udzielania przez Gminę Komorniki pomocy publicznej de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku inwestycji dokonywanych w infrastrukturę komunalną.

UCHWAŁA Nr IV/39/2015 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego działek stanowiących rowy melioracyjne.

Uchwała Nr LIV/519/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków  i budowli oraz ich części zajętych na prowadzoną działalność gospodarczą w formie żłobka lub klubu dziecięcego.

Uchwała Nr XVII/147/2019 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.