Platforma zakupowa

W trosce o efektywne wydawanie pieniędzy publicznych uruchomiona została dla Urzędu Gminy Komorniki platforma zakupowa. 
Platforma jest podstawowym narzędziem komunikacji z dostawcami w trakcie procesu zakupowego. Oznacza to, że cały proces ofertowania i oceny ofert prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. 

PLATFORMA ZAKUPOWA