2021

Lp. 186 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Nowej

UCHWAŁA NR XXXV/320/2021 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 2 marca 2021 r.

Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2021 r. , poz. 3254

 

Tekst uchwały

Załącznik graficzny (PDF)

Załącznik graficzny (geotiff)

Oznaczenia do rysunku planu

Dokument elektroniczny GML