2021

Lp. 191 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Komornickiej, Polnej i J. Wybickiego

UCHWAŁA NR XXXIX/350/2021 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 22 czerwca 2021 r.

Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 9 lipca 2021 r. , poz. 5546

 

Tekst uchwały

Załącznik graficzny (PDF)

Załącznik graficzny (geotiff)

Oznaczenia do rysunku planu

Dokument elektroniczny GML

UWAGA - plan obowiązuje od 24.07.2021 r.

Lp. 190 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ulicy Leśnej

UCHWAŁA NR XXXVII/342/2021 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 20 maja 2021 r.

Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 16 czerwca 2021 r. , poz. 4884

 

Tekst uchwały

Załącznik graficzny (PDF)

Załącznik graficzny (geotiff)

Dokument elektroniczny GML

Oznaczenia do rysunku planu

Lp. 189 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Polnej – etap 2

UCHWAŁA NR XXXVII/341/2021 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 20 maja 2021 r.

Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 16 czerwca 2021 r. , poz. 4883

 

Tekst uchwały

Załącznik graficzny (PDF)

Załącznik graficzny (geotiff)

Dokument elektroniczny GML

Lp. 188 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Polnej – etap 1

UCHWAŁA NR XXXVII/340/2021 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 20 maja 2021 r.

Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 31 maja 2021 r. , poz. 4384

 

Tekst uchwały

Załącznik graficzny (PDF)

Załącznik graficzny (geotiff)

Dokument elektroniczny GML

Lp. 187 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Wirowskiej i Kosynierów

UCHWAŁA NR XXXV/321/2021 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 marca 2021 r.

Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 26 kwietnia 2021 r. , poz. 3387

 

Tekst uchwały

Załącznik graficzny (PDF)

Załącznik graficzny (geotiff)

Dokument elektroniczny GML

Lp. 186 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Nowej

UCHWAŁA NR XXXV/320/2021 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 2 marca 2021 r.

Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2021 r. , poz. 3254

 

Tekst uchwały

Załącznik graficzny (PDF)

Załącznik graficzny (geotiff)

Oznaczenia do rysunku planu

Dokument elektroniczny GML

 

Lp. 185 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo w rejonie ulic: Jarzębinowej i Rosnowskiej

UCHWAŁA NR XXXV/319/2021 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 2 marca 2021 r.

Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 26 kwietnia 2021 r. , poz. 3386

 

Tekst uchwały

Załącznik graficzny (PDF)

Załącznik graficzny (geotiff)

Dokument elektroniczny GML