2020

Lp. 184 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarska i Szczypiorkowa

UCHWAŁA NR XXXI/289/2020 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 18 stycznia 2021 r. , poz. 582

 

tekst uchwały

załącznik graficzny (PDF)

załącznik graficzny (geotiff)

oznaczenia do rysunku planu

dokument elektroniczny GML

 

Lp. 183 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Głuchowo w rejonie ul. Komornickiej

UCHWAŁA NR XXXI/288/2020 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 18 stycznia 2021 r. , poz. 581

 

tekst uchwały

załącznik graficzny (PDF)

załącznik graficzny (geotiff)

oznaczenia do rysunku planu

dokument elektroniczny GML

Lp. 182 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Pasieki i Kwiatowej

UCHWAŁA NR XXIX/254/2020 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 22 października 2020 r.

Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 2 listopada 2020 r., poz. 8120

 

tekst uchwały z załączniiem

załącznik graficzny

 

 

 


UNIEWAŻNIENIE:

UCHWAŁA NR XXVII/226/2020 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 3 września 2020 r.

Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 9 września 2020 r., poz. 6841

 

NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY  - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

tekst uchwały

załacznik graficzny

 

 

 

Lp. 181 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Tymiankowej

UCHWAŁA NR XXVII/272/2020 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 3 września 2020 r.

Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 9 września 2020 r., poz. 6842

tekst uchwały

załącznik graficzny

Lp. 180 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskiej, Zgodnej i Łagodnej

UCHWAŁA NR XXV/205/2020 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 2 lipca 2020 r., poz. 5484

 

tekst uchwały

załącznik graficzny

Lp. 179 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 805/7, 864/36 i 864/37

UCHWAŁA NR XX/177/2019 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 20 lutego 2020 r.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 25 lutego 2020 r., poz. 1829.