2018

Lp. 168 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Sportowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Sportowej

 

CHWAŁA NR  LVIII/571/2018 GMINY KOMORNIKI z dnia 11 pazdziernika 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 29 pazdziernika 2018 r. poz.. 8108

 

Tekat miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 167 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komornickiej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komornickiej.

 

UCHWAŁA NR  LVIII/574/2018 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 października 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 października 2018 r.., poz. . 8098

 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 166 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Zespołowej i Sportowej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Zespołowej i Sportowej.

 

UCHWAŁA NR  LVIII/573/2018 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 października 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 października 2018 r.., poz. . 8097

 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 165- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Szreniawskiej i Zespołowej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Szreniawskiej i Zespołowej.

 

CHWAŁA NR  LVIII/572/2018 GMINY KOMORNIKI z dnia 11 pazdziernika 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 22 pazdziernika 2018 r. poz.. 8108

 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 164 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Komorniki w rejonie ulic: Komornickiej i Nizinnej.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Komornickiej i Nizinnej.

 

UCHWAŁA NR  LVI/541/2018 GMINY KOMORNIKI z dnia 5 września 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 17 września 2018 r., poz. .6975

 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 163 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskiej i Spokojnej.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskiej i Spokojnej.

 

UCHWAŁA NR  LVI/540/2018 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 września 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 17 września 2018 r.., poz. 6974

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

 

Lp. 162 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej, Zachodniej i Wschodniej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej, Zachodniej i Wschodniej.

 

UCHWAŁA NR  LIV/523/2018 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 10 lipca 2018 r.., poz. 5814

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

 

 

Lp. 161 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko wzdłuż jeziora Rosnowskiego w rejonie ulicy Poznańskiej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko wzdłuż jeziora Rosnowskiego w rejonie ulicy Poznańskiej.

 

UCHWAŁA NR  LIV/524/2018 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 10 lipca 2018 r.., poz. 5815

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 160 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Grunwaldzkiej i Zimowej


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Grunwaldzkiej i Zimowej.

UCHWAŁA NR LIII/513/2018 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 7 czerwca 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 13 czerwca 2018 r., poz. 4833

 

  

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu   


Lp. 159 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskiej, Stawnej i Żwirowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskiej, Stawnej i Żwirowej.

UCHWAŁA NR XLVII/456/2017 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 8 lutego 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 1473

 

 Tekst miejscowego planu

 Rysunek miejscowego planu

Lp. 158 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Szreniawskiej i Nadrzecznej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Szreniawskiej i Nadrzecznej.

UCHWAŁA NR XLVII/455/2018 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 8 lutego 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 1472

 

 Tekst miejscowego planu

 Rysunek miejscowego planu

Lp. 157 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska i części wsi Komorniki w rejonie ulicy Kolejowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska i części wsi Komorniki w rejonie ulicy Kolejowej.

UCHWAŁA NR XLV/446/2017 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 77

 

 Tekst miejscowego planu

 Rysunek miejscowego planu