2017

Lp. 156 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Łęczyckiej i Dworcowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

części wsi Wiry w rejonie ulic: Łęczyckiej i Dworcowej.

UCHWAŁA NR XLIII/419/2017 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 października 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 7122

 

 Tekst miejscowego planu

 Rysunek miejscowego planu

 

 

Lp. 155 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Wiśniowej, Stanisława Nowaka i Ks.Piotra Wawrzyniaka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Wiśniowej, Stanisława Nowaka i Ks. Piotra Wawrzyniaka.

UCHWAŁA NR XLIII/420/2017 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 października 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 7123

WYROK NR IV SA/PO 1023/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia  12 lutego 2020 r.
STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY W CZĘŚCI
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 26 stycznia 2021 r., poz. 792

 

Dz.U. Woj. Wlkp. 26 stycznia 2021 r.

tekst miejscowego planu

rysunek planu


 

 

Lp. 154 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarskiej i prof. W. Strażewicza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarskiej i prof. Strażewicza.

UCHWAŁA NR XLI/403/2017 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 września 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 6491

Tekst miejscowego planu

Rysunek planu miejscowego

Lp. 153 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskiej i Dworcowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulic: Poznańskiej i Dworcowej.

UCHWAŁA NR XLI/402/2017 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 września 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 6490

Tekst miejscowego planu

Rysunek planu miejscowego

Lp. 152 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Kolumba i Księdza Malinowskiego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Kolumba i Księdza Malinowskiego.

UCHWAŁA NR XLI/400/2017 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 września 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 6489

Tekst miejscowego planu

Rysunek planu miejscowego

Lp. 151 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Komorniki – część B

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Komorniki – część B

UCHWAŁA NR XL/389/2017 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 7 września 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 5945

 

tekst miejscowego planu

rysunek - Szreniawa

rysunek - Wiry

rozstrzygnięcie nadzorcze

Lp. 150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie ulic: Poznańskiej i Szkolnej

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie ulic: Poznańskiej i Szkolnej.

UCHWAŁA NR XL/389/2017 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 7 września 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 5945

 

tekst miejscowego planu

rysunek miejscowego planu

Lp. 149 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic Stawnej i Poznańskiej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic Stawnej i Poznańskiej.

UCHWAŁA NR XXXVIII/373/2017 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 5047

Tekst miejscowego planu

Rysunek planu miejscowego

Lp. 148 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie ulic: Poznańskiej, Bajkowej i Wspólnej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie ulic: Poznańskiej, Bajkowej i Wspólnej.

UCHWAŁA NR XXXVIII/372/2017 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 5046

Tekst miejscowego planu

Rysunek planu miejscowego

Lp. 147 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komornickiej - nieobowiązujący

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Komornickiej - nieobowiązujący

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/371/2017 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 5045

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek planu miejscowego

Lp. 146 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej, Słonecznej i Spokojnej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Południowej, Słonecznej i Spokojnej.

UCHWAŁA NR XXXIII/335/2017 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 marca 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 3371

Tekst miejscowego planu

Rysunek planu miejscowego

 

Lp. 145 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulicy Poznańskiej, Dworcowej i Leśnej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulicy Poznańskiej, Dworcowej i Leśnej.

UCHWAŁA NR XXXI/320/2017 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 lutego 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 1837

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu