2016

Lp. 144 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Sadowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Sadowej

UCHWAŁA NR XXVII/286/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 października 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 7033

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 143 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Poznańskiej, Komornickiej i Łęczyckiej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie uliy Poznańskiej, Komornickiej i Łęczyckiej

UCHWAŁA NR XXVII/277/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 października 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 6733

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 142 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Podgórnej i w rejonie ulicy Wrzosowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Podgórnej i  w rejonie ulicy Wrzosowej

UCHWAŁA NR XXVII/278/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 października 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 6767

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 141 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskiej, Pasieki, Żwirowej i Maciejkowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Młyńskiej, Pasieki, Żwirowej i Maciejkowej

UCHWAŁA NR XXV/254/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 8 września 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 5530

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 140 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Szkolnej i Niecałej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska  w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Szkolnej i Niecałej

UCHWAŁA NR XXIV/246/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 4333

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 139 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry pomiędzy ulicami Podgórną i Południową

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry pomiędzy ulicami Podgórną i Południową

UCHWAŁA NR XXI/230/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 maja 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 3805 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 138 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Południowej i Słonecznej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Południowej i Słonecznej

UCHWAŁA NR XXI/229/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 maja 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 3804 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 137 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Kolejowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Kolejowej

UCHWAŁA NR XX/222/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 3014 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 136 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Laskowskiej i Leśnej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Laskowskiej i Leśnej

 

UCHWAŁA NR XX/223/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 3015 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

 

Lp. 135 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Brzozowej i Akacjowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Brzozowej i Akacjowej

 

UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 3013 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

 

Lp. 134 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Poznańskiej i Złotej

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Poznańskiej i Złotej

 

UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 3012

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

 

Lp. 133 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic Poznańskiej, Podgórnej i Granicznej

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic Poznańskiej, Podgórnej i Granicznej

UCHWAŁA NR XVI/186/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 4 lutego 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 1953 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

 

Lp. 132 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic Poznańskiej, Podgórnej i Nowej

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic Poznańskiej, Podgórnej i Nowej

UCHWAŁA NR XVI/187/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 4 lutego 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 1959 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu