Lp.123 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Fabianowskiej i Dojazd

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu