Lp. 131 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Kolejowej, Zielarskiej i Strażewicza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Kolejowej, Zielarskiej i Strażewicza

UCHWAŁA NR XIV/141/2015 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 listopada 2015 r. (ze zm. XXV/253/2016 z 8 września 2016 r.)

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 7390

Tekst miejscowego planu

Zmiana XXV/253/2016 z 8 września 2016 r.

Rysunek miejscowego planu