Lp. 130 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie skrzyżowania ul. Poznańskiej i Głuchowskiej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie skrzyżowania ul. Poznańskiej i Głuchowskiej

UCHWAŁA XI/107/2015 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 03 września  2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 5554

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu