Lp. 129 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej – Etap III

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej – Etap III

UCHWAŁA XI/110/2015 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 03 września  2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 5256

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu