Lp. 128 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Fabianowskiej, Rzemieślniczej i Zbożowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Fabianowskiej, Rzemieślniczej i Zbożowej

UCHWAŁA XI/109/2015 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 03 września  2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 5255

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu