Lp. 127 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Fabianowskiej, Kupieckiej i Skrytej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Fabianowskiej, Kupieckiej i Skrytej

UCHWAŁA XI/108/2015 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 03 września  2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 5250

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu