Lp. 126 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ul. Bukowej i Spokojnej oraz części wsi Walerianowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ul. Bukowej i Spokojnej oraz części wsi Walerianowo

UCHWAŁA XI/106/2015 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 03 września  2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 5249

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu