Lp. 125 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie rzeki Wirynki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie rzeki Wirynki

UCHWAŁA X/93/2015 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 25 czerwca  2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 4520

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu