Lp. 124 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul. Podgórnej na obszarze działek nr 918/40 i 893/57

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul. Podgórnej na obszarze działek nr 918/40 i 893/57

UCHWAŁA X/92/2015 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 25 czerwca  2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 4519

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu