Lp. 121 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej – Etap II

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej – Etap II

UCHWAŁA NR IV/32/2015 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 26 lutego 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 2802

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu