Lp. 120 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie środkowej części ul. Poznańskiej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie środkowej części ul. Poznańskiej

UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 marca 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 2657 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu