Lp. 119 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul. Południowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul. Południowej

UCHWAŁA NR LII/451/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 3 września 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 325 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu