Lp. 122 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ul. Pasieki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi komorniki w rejonie ul. Pasieki

UCHWAŁA NR VII/79 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 25 maja  2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 3944

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu