2015

Lp. 131 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Kolejowej, Zielarskiej i Strażewicza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Kolejowej, Zielarskiej i Strażewicza

UCHWAŁA NR XIV/141/2015 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 listopada 2015 r. (ze zm. XXV/253/2016 z 8 września 2016 r.)

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 7390

Tekst miejscowego planu

Zmiana XXV/253/2016 z 8 września 2016 r.

Rysunek miejscowego planu

Lp. 130 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie skrzyżowania ul. Poznańskiej i Głuchowskiej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice w rejonie skrzyżowania ul. Poznańskiej i Głuchowskiej

UCHWAŁA XI/107/2015 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 03 września  2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 5554

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 129 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej – Etap III

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej – Etap III

UCHWAŁA XI/110/2015 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 03 września  2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 5256

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 128 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Fabianowskiej, Rzemieślniczej i Zbożowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Fabianowskiej, Rzemieślniczej i Zbożowej

UCHWAŁA XI/109/2015 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 03 września  2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 5255

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 127 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Fabianowskiej, Kupieckiej i Skrytej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Fabianowskiej, Kupieckiej i Skrytej

UCHWAŁA XI/108/2015 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 03 września  2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 5250

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 126 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ul. Bukowej i Spokojnej oraz części wsi Walerianowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ul. Bukowej i Spokojnej oraz części wsi Walerianowo

UCHWAŁA XI/106/2015 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 03 września  2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 5249

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 125 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie rzeki Wirynki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie rzeki Wirynki

UCHWAŁA X/93/2015 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 25 czerwca  2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 4520

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 124 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul. Podgórnej na obszarze działek nr 918/40 i 893/57

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul. Podgórnej na obszarze działek nr 918/40 i 893/57

UCHWAŁA X/92/2015 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 25 czerwca  2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 4519

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp.123 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Fabianowskiej i Dojazd

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 122 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ul. Pasieki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi komorniki w rejonie ul. Pasieki

UCHWAŁA NR VII/79 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 25 maja  2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 3944

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

 

 

 

Lp. 121 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej – Etap II

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej – Etap II

UCHWAŁA NR IV/32/2015 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 26 lutego 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 2802

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu 

Lp. 120 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie środkowej części ul. Poznańskiej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie środkowej części ul. Poznańskiej

UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 marca 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 2657 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu 

Lp. 119 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul. Południowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul. Południowej

UCHWAŁA NR LII/451/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 3 września 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 325 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu